Hem

Nya Inlägg

Vad är teknik?

Ordet “teknik” kommer från grekiskan och betyder “hantverk”, “skicklighet” eller “konst”. Olika tekniker har använts för att minska det psykiska och f

Teknikens historia

Hominider, som var föregångare till den moderna människan, började använda primitiva stenverktyg för flera miljoner år sedan. Dessa verktyg framställd

Teknikens och samhällets växelverkan

När ny teknik uppfinns och sprids i samhället påverkar det samhällets grundläggande värden. Dessa värden påverkar i sig hur tekniken realiseras. Tre o

Kritik av det högteknologiska samhället

Samhällets nackdelar
Trots de många fördelar vi människor har fått som ett resultat av den teknologiska utvecklingen i samhället, så kan man också se

Galleri

USERS.SE

Vad är teknik?

Har du frågor om users.se? Kontakta oss gärna via nedanstående kontaktformulär.

shesha