5G-revolutionen

5G är nästa generation inom mobil kommunikation. Enligt många kommer användningen av 5G att revolutionera hur vi kommunicerar. I det här inlägget ska vi titta närmare på 5G och hur saker och ting kommer att förändras när tekniken nu börjar introduceras.

Det nya 5G-nätverket kommer att förändra mycket, men det kommer såvitt jag vet inte göra skillnad för radonmätningar. Just det, radonmätningar, den radioaktiva ädelgasen som kan finnas främst i hus som byggts i utsatta områden eller är byggda av blåbetong. Radea är företag som kan utföra radonmätning i stockholm, de kan göra det genom snabb- eller långtidsmätningar eller genom hembesök. Alltid prisvärt, alltid säkert. Om du misstänker att ditt hus drabbats av radon eller om du ska flytta till en ny bostad i Stockholm och radonmätning inte utförts bör du kontakta Radea.

Snabbare uppkopplingar

Den första, och mest uppenbara, skillnaden mellan 5G och 4G är förstås hastigheten. 5G är betydligt snabbare, i teorin ska du kunna surfa med upp till 10-29 Gbit per sekund när nätverket är färdigbyggt. I realiteten lär nog inte hastigheterna komma upp i de nivåerna ännu på ett tag, men potentialen finns. Vad som däremot lär märkas direkt är skillnaden i ’latency’. Latency är faktorn som gör att det kan upplevas som långsamt att surfa på mobiltelefonen, du vet när hemsidorna laddar långsamt. Med 5G kommer fördröjningen bli mycket mindre än vad den är idag. Snabbheten kommer förmodligen också spela stor roll när det gäller olika typer av streamingtjänster. Till exempel videostreaming av stora events. Man kan till exempel tänka sig sportsändningar med fler kameror och där du som användare får möjligheten att själv välja vilken kameravinkel du vill titta på. På en mer basal nivå är det förstås värt att nämna att sånt som upplösning för video och videokonferenser kommer bli radikalt mycket bättre än nu.

Fler enheter i samma nätverk

Den faktor som på sikt kan komma att få störst betydelse när det gäller 5G är nätverkets kapacitet vad gäller antalet uppkopplingar. 5G kan nämligen hantera långt fler enheter än vad dagens 4G-nätverk kan. Det här spelar roll framför allt för det som kallas för ‘internet of things’, det vill säga vardagsprylar som på ett eller annat sätt är uppkopplade mot nätet. Vi kan därför förvänta oss att fler produkter av det slaget kommer att utvecklas de närmsta åren.

Fler förutsägelser

Om vi går över till de mer futuristiska konsekvenserna av 5G-tekniken finns det mycket att hämta. Branschen förutspår att 5G kommer att spela en stor roll när det gäller att utveckla teknik som ’augmented reality’, det vill säga glasögon som samtidigt visar informativ grafik. Likaså kan man förvänta sig att självkörande bilar och andra autonoma system kommer att dra stor nytta av den nya tekniken.

shesha