Transhumanism

Transhumanism är en världsomspännande rörelse, där man hoppas kunna överkomma mänskliga begränsningar som åldrande och död genom att använda avancerad teknologi. Inom rörelsen studerar man nya teknologier som förbättrar människans fysik och psykiska förmåga. Man tar då i akt de positiva effekterna, men också risker och hur resultatet kan bli ur ett etiskt perspektiv. Inom transhumanismen tror man att människor med tiden kommer att kunna lämna sin gamla “mänsklighet” bakom sig, och utvecklas så långt från sitt biologiska ursprung att de så småningom kan kalla sig själva för “post-människor”. Det innebär att de efter sin transformation uppnått ett tillstånd där de existerar över sin tidigare mänsklighet.

Självförbättring och liv efter döden

Det är vanligt bland transhumanister att försöka ändra sitt nervsystem på olika sätt. Eftersom hjärnan är där som jaget, eller människans personuppfattning befinner sig fokuserar man på den inom transhumanismen. Inom rörelsen anses det viktigt att arbeta med självförbättring och att äta och leva hälsosamt. Men man använder sig också av nu existerande teknologi för att förbättra sin fysiska och kognitiva förmåga. Ett starkt intresseområde är också kryonik, som i Sverige har en egen förening, Svenska Kryonikföreningen. Inom kryoniken fryser man ner en nyligen död person, antingen hela kroppen eller hela huvudet. De som låter sina kroppar behandlas på detta sätt efter döden hyser en förhoppning om att i framtiden bli återuppväckta, och då kunna botas från de sjukdomar eller andra tillstånd som ledde till deras död.

Ny teknologi

Man intresserar sig också för nanoteknologi, som innebär att man använder tekniker för att manipulera kroppen på en molekylär nivå. Bioteknologi är ett annat område som intresserar transhumanister, då man där till exempel studerar hur en individs genetiska uppsättning påverkar dess reaktion på olika mediciner. Det innefattar också genetiska tester och mer ingående kartläggning av enskilda gener hos individen.

Kritik mot transhumanism

Transhumanismen har också fått kritik från flera håll. Många anser att de avancerade tekniker som krävs för att förlänga människors liv i den grad som behövs, endast är tillgängliga för välbeställda människor ur högre samhällsklasser. Vi har redan stora sociala klyftor både i Sverige och internationellt sett. Om transhumanismen verkligen leder till det som förespråkarna eftersträvar, kommer de som har det bättre ställt inte bara ha mer materialistiskt sett tillfredsställande liv, de kommer också att leva mycket längre än människor som av olika orsaker inte har det lika gott ställt. James Hughes, som är bioeticist, har i sin bok “Citizen Cyborg” framfört åsikten att om en sådan framtid skulle inträffa, så borde samhället se till att dessa teknologier är tillgängliga för alla oavsett samhällsklass. För att läsa mer om detta ämne, gå in på Aftonbladet och sök på “transhumanism”.

shesha