Hur använder staten teknik?

De senaste åren är det inte bara företag som har försökt att utvecklas med hjälp av teknik och internet, utan nu har även många myndigheter börjat utveckla både appar och digitala lösningar. Det kan bland annat handla om olika typer av inloggningssystem för att se sin pension, eller kanske för att deklarera på nätet. Dock är detta en debatt som gjort att en del i samhället känner sig utanför, nämligen de äldre. Därför kommer denna artikel kolla närmre på hur myndigheter använder sig av teknik.

Transaktioner på nätet

I Sverige har det varit möjligt att göra en mängd olika transaktioner med myndigheter på nätet i flera år. Detta gjordes nämligen möjligt med hjälp av att BankID introducerades. På så sätt går det att både logga in på Skatteverket och deklarera, men också kolla hur pensionen har utvecklats under årens gång. På så sätt har teknik gjort det möjligt för privatpersoner att agera med myndigheter på ett mer effektivt sätt. Dock har de svenska myndigheterna behållit många av de olika pappersfunktionerna för att äldre inte ska känna sig utanför. Exempelvis skickas fortfarande det orangea kuvertet ut, samt deklarationen.

Teknik i framtiden

I jämförelse till mer kontrollerande länder som exempelvis Singapore och Kina används teknik på ett betydligt mildare sätt i Sverige. I Kina använder sig nämligen staten av teknik för att begränsa vad människor gör i vardagen. Exempelvis tvingas personer under 18 år att registrera sitt ID-nummer varje gång de använder sig av ett datorspel. I sin tur har staten begränsat datorspelande för personer under 18 år till bara några timmar per dag. Detta för att se till att barn inte blir spelberoende och spenderar tid på annat som anses vara viktigt. Till viss del har det gjort att spelberoendet inte är lika utbrett som i grannlandet Sydkorea, men givetvis innebär det att staten använder sig av teknik för att begränsa hur människor lever.

shesha