Skapa intresse för din app

Du har tagit hjälp av en apputvecklare i stockholm för att göra verklighet av din fantastiska app-idé. Nu är frågan hur du ska lansera appen, däri ligger nämligen en stor del i hur framgångsrik din app kommer att bli. Hur ska du väcka intresse för den och locka användare? Ta inspiration från några av de senaste årens mest framgångsrika app-lanseringar.

Instagram – ta hjälp av influencers

Instagram lanserades genom att man bjöd in influencers till att testa appen. Det blev en enormt framgångsrik lansering: inom 24 timmar hade Instagram fler än 25 000 användare. Inom tre veckor hade den mer än 300 000 användare.

Evernote – lansera genom exklusivitet

Evernote lanserades på ett sätt som nästan var motsatt metoden som användes av Instagram. De använde sig av exklusivitet. De skapade en sluten betatestning som människor fick registrera sig för. Det skapade en situation där människor som var med på betatestningen pratade om vad de gjorde. I och med det lyckades man attrahera intresse från branschpress. Lanseringen var mer av en ‘slow burn’ där Evernote inom några år hade miljontals användare.

Snapchat – skapade spänning i målgruppen

Snapchat valde att fokusera sin lansering på rätt målgrupper. Genom att först prata om appen på Stanford lyckades de skapa en situation där snacket om Snapchat spred sig ner i åldrarna. De stora framgångarna började komma när appen nådde USAs högstadieelever.

shesha