När politik skapar teknisk utveckling

Under början av 1950-talet påbörjades en teknisk revolution i Sverige. Detta på grund av att Svenska bönder då på grund av ett politiskt beslut blev tvungna att se till att det fanns tillgång till varmvatten i deras mjölkrum. Många teknikföretag började av den anledningen tillverka varmvattenberedare. På grund av den politiska bakgrunden blev det förstås en enorm framgång. Vem som driver företag skulle inte glädjas om det var så att det samtidigt fattades beslut om att det var obligatoriskt för en stor grupp att köpa produkterna företaget tillverkar?

Nibe Industrier AB är ett av teknikföretagen som gagnades av beslutet. Sedan företaget grundades 1949 har de tillverkat olika elektronikprylar inom uppvärmning och nedkylning. Idag kan du köpa produkter från nibe bland annat hos Byggmax och många andra företag. Nibe grundades av Nils Bernerup, och det är också de två första bokstäverna i hans för- och efternamn som bildar företagsnamnet. Under 1960- och 70-talen vidgades Nibes produktsortiment till att inkludera bland annat värmepannor, kaminer och fläktar. Idag har Nibe marknadsandelar över hela världen. Idag är de som störst i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Nibe introducerades på Stockhomsbörsen 1997.

Historien om när bönderna tvingades installera varmvattenberedare illustrerar hur politiken ofta ligger till grund för hur teknik och näringslivet utvecklas. Det var förstås inte bara företagen i värmebranschen som gagnades av beslutet. På sikt gagnades också bönderna i och med att kvaliteten på deras produktion ökade.

shesha