Rymdteknik

Rymdteknik har utvecklats för att användas i utforskning av rymden, i satelliter och rymdfarkoster. Till rymdteknik kan vi räkna rymdstationer, satelliter och rymdfarkoster, men också procedurer, infrastruktur och utrustning. Många av de tjänster som vi använder varje dag och är vana vid, är helt beroende av fungerande rymdteknik. Exempel på dessa är GPS-system, satellittelevision, väderprognoser, och kommunikationssystem som fungerar över långa avstånd.

Satellitteknologi

Satelliter är objekt som människan har lagt i omlopp kring jorden, i ett förutbestämt syfte. För att skilja dem från naturliga satelliter, som månen, brukar dessa också kallas för artificiella satelliter. Sovjetunionen var den första staten som skickade upp en satellit. Den var döpt till Sputnik 1. Efter den första uppskjutningen har ytterligare upp emot 9 000 satelliter skickats upp i omlopp. För närvarande är ungefär 5 000 satelliter kvar där uppe.

Satelliter används för många olika syften. Det finns kommunikationssatelliter, vädersatelliter, jordobservationssatelliter, och rymdteleskop. För att få upp satelliten i omlopp använder man en raket. Teknikmässigt är satelliten ett datorkontrollerat system, som delvis är självständigt. I själva satelliten finns det flera undersystem som sköter värmekontroll, framställning av energi, höjdkontroll och telemetri.

Månlandare

En månlandare är utvecklad specifikt för att gå runt på månen. Den är ett fordon som används för utforskning. År 1969 placerade Sovjetunionen två månlandare på månen som var obemannade. De hette Lunokhod 0 och Lunokhod 1. Rymdfarkosten som bar på Lunokhod 1 hette Luna 17, och landade på månen i november år 1970. Apollos “Lunar Roving Vehicle” eller LRV, drevs av batterier och användes för att utforska månen under de sista tre uppdragen som det amerikanska Apollo-programmet utförde. Detta skedde år 1971 och 1972. LRV hade också plats för astronauter, mellan en till två stycken som kunde åka ovanpå farkosten. Det fanns också möjlighet att ta med prover från månen och astronauternas utrustning. På Dagens Nyheters hemsida kan du läsa om den första privata månlandaren.

shesha