Telefoner i historien och framtiden

Telefoner är något som nästan alla människor i hela världen har använt någon gång. Förr i tiden var telefonerna stationära och satt fast i väggen, men numera ligger det mobiltelefoner i nästan allas fickor eller handväskor. En del har köpt en samsung galaxy s20 ultra per familjemedlem, medan andra väntar länge innan barnen får en telefon. Därför kommer denna artikel att gå igenom olika tillvägagångssätt när det kommer till mobiltelefoner och hur dom används.

Telefoner förr i tiden

För bara några årtionden sedan så var det mycket ovanligt att människor hade icke-stationära telefoner. Dock så var det vanligt att man hade en telefon som satt fast i väggen genom en sladd. Detta innebar i praktiken att man hade en telefon per familj, varpå man också bara hade ett telefonnummer per familj. Således gick det inte att prata i telefon samtidigt inom familjen, utan man var tvungen att vänta på sin tur.

Det fanns dock olika typer av mobiltelefoner under 90-talet, men dessa användes nästan bara av rika affärsmän eller militärer.

Mobilen idag och i framtiden

Numera så har nästan alla en helt egen mobiltelefon. Barn får också mobiltelefoner i allt yngre åldrar, varpå dom faktiskt använder telefonerna som en slags spelmodul för att spela mobilspel. Ur en traditionell synvinkel så är en telefon något som använts för att kunna kommunicera mellan varandra. Numera har telefonen utvecklats till något mer, detta då man använder den till allt från bankärenden till kamera exempelvis.

På så sätt är mobilen numera en förlängning av människan och man känner sig nästan naken om man inte har den med sig. Därför kommer människans mobilberoende troligen att fortsätta växa ännu mer i framtiden och framtida generationer kommer bli mer beroende av den.

shesha