Framtida teknik

Människan försöker hela tiden finna nya sätt att förbättra samhället och utveckla den teknik vi redan har. Här berättar vi mer om ett antal teknologier som, om de implementeras i stor skala, kommer att förändra världen.

Hyperloop

Hyperloop är ett nytt transportsystem, där passagerare färdas i hög hastighet genom ett vakuumrör. Passagerarpodden drivs framåt av induktionsmotorer och sammanpressad luft. På hemsidan hos KTH kan du läsa mer.

Värme från kaffesump

Arthur Kay är en entreprenör vars företag Bio-bean kan omvandla kafferester till biobränslen. Dessa kan sedan användas för att driva transporter eller värma upp byggnader.

Välj din favoritrobot

Google har tagit patent på personlighetsanpassade robotar. Användaren kan välja personlighet hos sin robot, baserad på en närstående, en fiktiv karaktär eller en annan personlighet som passar just den användarens behov.

Flytande odlingar

Vi blir allt fler på jorden, vilket innebär att utmaningarna ökar vad gäller både matproduktion och att jordens yta ska räcka till för allas behov. Arkitekten Javier Ponce har designat en 24 meter hög struktur i tre lager. Högst upp finner vi solpaneler, som ger energi åt byggnaden. Lagret i mitten innehåller en odling med grönsaker, som är 51 000 kvadratmeter stor. Grönsakerna odlas inte i jord utan i vätska. Längst ner håller man fiskar, som äter näringsämnen vilka har fallit ner från lagret ovanför.

shesha