Den nya världen

En karta över Nordamerika från 1600-talet visar att det var många nationer som satte sin flagga i det jungfruliga landet. Med den tidens teknik var det kostsamt att upprätthålla en koloni. Eftersom landet inte var uppodlat var man beroende av jakt och fiske. Det var inte säkert att de grödor man hade med sig skulle kunna växa i den nya jorden. Det mänskliga psyket föder alltid fram nya idéer som förändrar tillvaron. Den digitala teknik för att förbättra mobiltrafiken på företag , som https://telness.se/ är expert på, innebär att man förenklar företagets kommunikation med omvärlden. Missade samtal, långa väntetider, och pappersarbete blir ett minne blott. Columbus vågade sig ut på öppet hav redan på1400-talet men det var inte förrän vid 1800-talets mitt som hela USA från väst och öst knöts ihop med en järnväg och bildade den kulturella och politiska enheten som landet är idag.

Den nya frontlinjen

När kineserna 2019 sköt upp Chang 4 inleddes ännu en fas i månens kolonisering. Kineserna vill starta utvinning av isotopen helium-3 som finns i överflöd på månen. Detta ämne kan bland annat användas som bränsle i fissionsreaktorer. Donald Trumps presidentskap har inneburit att USA satsar stort på rymden igen. Månen, som en del har kallat jordens åttonde kontinent, kommer inom kort ha bosättningar av människor. USA koloniserades från Europa och rymden koloniseras från USA. Det är därför NASA vill ha en bemannad rymdstation på månen till 2030. Teknikgeniet Elon Musk vill gå ännu fortare fram. Såväl Indien och Israel har nosat på månens atmosfär med sina rymdfarkoster, så vad är det som säger att liknelsen med Nordamerika på 1600-talet haltar? Med tanke på vad det kommer kosta att kolonisera rymden får man hoppas att det kommer bli ett stort samarbete där hela mänskligheten deltar.

shesha