Medicinsk teknologi

Medicinsk teknologi innefattar en stor mängd olika produkter för hälsovård, och används för att behandla sjukdomar hos människor. Här listar vi ett par nya teknologier inom medicin.

Robotkirurgi

Kirurgi som utförs av robotar bidrar till en större precision och säkerhet. Kirurgin utförs inte helt av robotar, de används i stället av skickliga kirurger som med hjälp av denna teknologi kan utföra procedurer som annars hade varit svåra eller till och med omöjliga att klara av. För att läsa mer, gå in på Svenska Dagbladet och sök på “robotkirurgi”.

Inhalatorer

Inhalatorer används som en behandlingsform för patienter med astma. Om de använder sina inhalatorer korrekt, så borde upp till 90 procent av patienterna få hjälp av dem. Men genom forskning har man kunnat utröna att endast hälften av patienterna har full kontroll på sin sjukdom. Man har därför utvecklat smarta inhalatorer med bluetooth. En liten apparat som sitter fast på inhalatorn håller koll på när dosen gavs. Den registrerar också om dosen gavs på ett bra sätt. För att patienten ska få bättre koll skickas data sedan till hens smartphone.

Virtual reality

Virtual reality gör det möjligt för medicinstuderande att med hjälp av teknologi få en mer realistisk studieupplevelse. De kan öva på medicinska procedurer och förstå hur människans anatomi fungerar.

shesha