Energi – infrastruktur

Infrastruktur för energi brukar definieras som teknologi i stor skala, vilket gör det möjligt att dirigera energiflöden, och att transportera energi mellan producent och användare. Infrastrukturen innefattar då den service som krävs för att transportera energi, som trådar för elektricitet, rör för naturgas, och tåg som transporterar kol. Även kontrollsystemen som behövs för att kunna mäta och distribuera energin brukar räknas in i definitionen.

Infrastrukturen för elektricitet består av teknologier för distribution och produktion. Denna struktur kallas också för elnätverket, och består av transformatorer, eltrådar och mätare.

Klimatsmarta byggnader

Sveriges byggnader är ett av de objekt som konsumerar mest energi. Genom att bygga klimatsmarta hus kan vi minska energiförbrukningen. Här kan vi minska på användningen av vatten, energi och resurser när huset byggs. Vad gäller materialet bör så mycket som möjligt återvinnas från tidigare strukturer, och i övrigt bör man använda återvunna material. Ytmaterialen bör vara porösa, och man bör minska avfall, miljöpåverkan och utsläpp från produktionen av huset. Genom att se till att husen har ett bra ljusinsläpp minskar behovet av att man måste använda elektricitet för att hålla en bra ljusnivå inomhus. Installation av rörelsesensorer är ytterligare en åtgärd som minskar elförbrukningen. På Wikipedia kan du läsa mer om infrastruktur.

shesha