Antropocen – människans frigörelse från naturen?

Många menar att människan just nu befinner sig i en tidsålder som kallas för antropocen. Det är en tidsålder som präglas av att människan kraftigt påverkar naturen. Det rör sig om allt från jordbruk till gruvdrift och utsläpp av fossila bränslen. Till antropocene hör också tanken om att många forskare börjat framföra idén om att människan har frigjort sig från evolutionen. I och med en allt snabbare utveckling av genteknik kommer vi kanske närmare ett tillstånd där vi själva har kontroll över vårt öde, eller är det så?

Frågan om i hur hög utsträckning människor har kontroll över sina öden är en existentiell fråga. Desto enklare är det att ta kontroll över vilken typ av produkter ni köper in till kontoret du jobbar på. Hos Officedepot kan du hitta allt från skrivarpapper till andra kontorsprodukter. Det inkluderar inte bara pennor och annat man typiskt tänker på när det handlar om kontor. De har också produkter som höjer trevnadsfaktorn på kontoret, så som kaffe och fruktkorgar.

Tanken om att människan frigjort sig från evolutionen gör gällande att vi nu nått en tidsålder där vi inte längre kommer att utvecklas fysiskt av naturen. Evolutionen är ju en kraft som rör sig långsamt över tusentals år, medan vi människor inom kort bedöms ha kapaciteten att förändra gener på stört.

shesha