Automatisering

Automatisering är inte en helt ny företeelse. Det innebär att man låter en maskin utföra ett arbete, som tidigare gjordes av en människa. Väderkvarnar är ett gammalt exempel på automatisering, där man med hjälp av vindkraft maler olika sädesslag till mjöl. Motsvarande arbete skulle av människor uppfattas som mycket krävande.

Automation

Ett närliggande begrepp är automation, som skiljer sig från automatisering på så sätt att det också har ett styrsystem och därför är oberoende av mänsklig övervakning. Automation används inom flera olika områden, som ekonomi, elektronik, IT och miljö.

Automationsområden

Det finns fyra olika stora automationsområden. Bland dessa finns verkstadsautomation, processautomation, fastighetsautomation och industriautomation. När det gäller det sistnämnda området industrin kan man se tre olika underområden; måleri, tillverkning och montering. Man använder i sin tur automation på tre olika områden. Det första är när man vill höja kapaciteten i produktionen. Det krävs också automation för att öka stabiliteten inom arbetsuppgifter som är monotona och repetitiva. Uppgifter som kräver hög noggrannhet eller är farliga för människor kan också behöva automatiseras.

Automation sker också inom mät- och reglerteknik, till exempel i kärnkraftverk, i massaindustrin och när det krävs kemikaliehantering. Här behöver man hålla koll på nivåer, flöden som går upp och ner, och temperaturer.

Styrsystem

Styrsystemet i stora anläggningar och maskiner består i dag ofta av en PLC, också kallat ett programmerbart styrsystem. Det är en dator som styr exempelvis ett vattenkraftverk, en montagelinje, eller ett nöjesfälts åkattraktioner. Styrsystemet består av en processor, ingångar som tar emot elektriska signaler, utgångar som i sin tur skickar ut elektriska signaler, och ett minne. Även om poängen med styrsystemet är att det ska kunna sköta uppgifter utan mänsklig inblandning, så behöver den fortfarande underhållas. Därför brukar styrsystem ha en operatörspanel, eller något annat operatörsgränssnitt som några enklare knappar, ett SCADA-system eller ett HMI-program.

Teknologier

Man har kunnat uppnå automation genom många olika teknologier, som hydrauliska, mekaniska, elektriska och pneumatiska apparater. Man har också använt sig av datorer. Mer komplicerade system, som flygplan, skepp och moderna fabriker brukar använda alla dessa tekniker, ofta kombinerat. Förutom att spara in arbetskraft ger automatiseringen en besparing i elektricitet. Man sparar också ofta på materialkostnader, då maskiner är mer precisa och gör färre misstag än människor. Automatiseringen ger en ökad precision, bättre kvalitet och högre tillförlitlighet. På Svenska Dagbladets hemsida kan du läsa om hur automatiseringen hotar kontorsjobb.

shesha