Framgångar för kärnkraften

Kommer kärnkraften gå mot en renässans tack vare SMR-reaktorn? Det behövs en enorm utbyggnad av kärnkraften för att framtidens elförsörjning ska kunna säkras, menar professor Emil Hjortmark på KTH. Det byggs just nu 43 kärnkraftverk i Europa. Det är främst i Östeuropa som nybyggnationerna sker. Orsaken är att den nuvarande energiförsörjningen i Östeuropa består av miljöbovar som kol och olje-anläggningar. Polen har bestämt sig för att bygga sex nya kärnkraftverk för att ersätta sina kolkraftverk. SMR-reaktorn har många fördelar. Eftersom det är en minireaktor krävs det inte så mycket investeringar för att bygga den. I SMR-reaktorn sker avkylningen med flytande bly istället för med vatten. Detta är bra ur säkerhetssynpunkt.

Vattenfall bygger SMR-reaktorer i Estland

Ett minikraftverk ska kunna försörja en medelstor stad. För att utveckla en prototyp behövs dock statlig finansiering. Den svenska Energimyndigheten har möjligheter att ge bidrag till icke-fossila lösningar. I Estland är problemet med finansiering löst eftersom landets regering ställer sig bakom projektet. Det har sedan länge funnits en politisk oenighet om kärnkraften i Sverige. På Vattenfall är man rädd att sätta foten i ett getingbo. Dock hyser man en viss optimism inför framtiden för närvarande, såväl KD, SD, L och M stöder en utbyggnad.

Snömannen i Tibet

Snöstormen i Texas, då fyra miljoner människor blev utan el, var ett varnande exempel för många. “Detta är vad som sker när avregleringar och satsningar på opålitliga energilösningar som vind och sol gör elförsörjningen sårbar”, menade en del. Sveriges elbehov kommer öka med 100 TWh om året fram till 2050. Homo Sapiens är inte en art som klarar kyla särskilt väl. Det var därför vi uppfann värmeelement. Och kärnkraften. Hur skulle vi kunna spela spel, dansa, umgås och skapa konst om vi ständigt gick och frös? Kanske vår pälsbeklädde kusin, Yetin från Himalaya i Tibet, vet svaret på frågan?

shesha