Informationsteknologi

Informationsteknologi innebär att man använder datorer för att manipulera data, eller för att skicka, lagra och ta emot information. Ett IT-system är ett system av datorer, som kan utgöra ett kommunikationssystem eller ett informationssystem. Datorerna innefattar all hårdvara, samt yttre utrustning och mjukvara. Oftast har endast ett begränsat antal användare tillgång till systemet, på grund av säkerhet eller andra skäl.

Informationsspridning och teknologi

Man använder ofta termen informationsteknologi som en synonym för datornätverk eller datorer. Men det täcker också teknologi som används för andra typer av informationsspridning, som telefoner och television. I vår moderna ekonomi har vi många olika produkter och tjänster som förknippas med informationsteknologi; som internet, datorers mjukvara och hårdvara, och elektronik.

Informationsteknologins historia

Elektriskt drivna datorer började användas i början av 1940-talet. Datorn “Zuse Z3” var den första datorn som kunde programmeras. Den var färdigbyggd år 1941 och var elektromekanisk. Under andra världskriget kom datorn Colossus, som kunde avkoda hemliga tyska meddelanden. Det var den första digitala, elektroniska datorn. Den var programmerbar, men samtidigt utvecklad för att kunna uppfylla en enda uppgift.

Ferranti Mark I marknadsfördes som den första kommersiella elektroniska datorn, med ett allmänt användningsområde. Den var alltså inte som Colossus inriktad på att användas för ett enda syfte. Ferranti Mark 1 kallades också för “Manchester-Ferrantin”. Den hade funktionen att kunna avge ljud, vilket gjorde det möjligt att använda den för att framställa musik. Mark 1 användes för att göra den första inspelningen av musik skapad på en dator, och spelade då ett potpurri av låtar inklusive “Baa baa black sheep”, “God save the king” och “In the mood”. Inspelningen gjordes år 1951 av BBC. I november samma år skrevs också en av de tidigaste datorspelen för Mark 1, ett schackspel. Hos Dagens Nyheter kan du läsa en artikel om informationsteknologi från 1994.

shesha