Internet of things

“Internet of things” brukar förkortas IoT och är ett namn för det sammanlänkade systemet med datorer, digitala och mekaniska maskiner, djur och människor som har fått unika identifikationsnummer. IoT är också förknippat med hemautomatisering, där hushållsapparater som kylskåp, kameror, termometrar och trygghetssystem kan kontrolleras med röststyrda apparater och smartphones.

Hemautomation

När det gäller hemautomation kan IoT användas för ljussättning, luftkonditionering och uppvärmning av hus. Med hjälp av olika system i hemmet kan man se till att ljus och värme är avstängt när det inte används, och på så vis spara pengar och minska sin miljöpåverkan. Det kan också vara en fördel för äldre, där användare med begränsad syn eller hörsel kan använda sig av röstkontroll för att uträtta olika göromål. Om användaren har ett hörselimplantat, kan larmsystemet kopplas direkt till det. Sensorer kan installeras, vilka håller koll på om användaren faller eller skadar sig. Detta kan resultera i en större säkerhet och ett bättre liv för brukaren.

IoT används också inom transportsystem, för kommunikation mellan fordon. Sensorer i bilarna håller koll på temperatur, luftfuktighet och GPS, och skickar dessa data vidare till IoT-plattformen. All data som kommit in analyseras, och skickas sedan tillbaka till användaren. Du kan läsa mer om IoT genom att gå in på KTH och söka på “internet of things”.

shesha