Kritik av det högteknologiska samhället

Samhällets nackdelar

Trots de många fördelar vi människor har fått som ett resultat av den teknologiska utvecklingen i samhället, så kan man också se att det har haft sina baksidor. Bilismen till exempel, har lett till en stark ökning i antalet dödsfall hos människor som transporterar sig på detta sätt, jämfört med när man tidigare använde häst och vagn, cyklade eller gick. Den höga energiproduktionen som krävs för att driva det högteknologiska samhället har givit upphov till stora utsläpp av växthusgaser. Detta har höjt medeltemperaturen på jorden till en farlig nivå, och luftföroreningarna från dessa utsläpp orsakar dessutom många sjukdomar som cancer och hjärt- och kärlsjukdomar hos jordens befolkning. Uppfinnandet av olika sorters vapen, från handeldvapen till atombomben, har också orsakat stort lidande genom historien.

Biprodukter

De flesta teknologiska framställningsprocesser skapar också onödiga och oönskade biprodukter, utöver de teknologiska produkter man vill framställa. Då våra samhällen ännu inte har utvecklat cirkulära materialflöden ens i närheten av vad som krävs för att vara hållbart, så hamnar mycket av dessa skadliga biprodukter i vår miljö.

I USA uppstod på 1970-talet en ny rörelse som kallade sig anarko-primitivism. Den ansåg att grunden till våra sociala problem var vårt högteknologiska samhälle. På Wikipedia kan du läsa mer genom att söka på “anarko-primitivism”.

shesha