Antropocen – människans frigörelse från naturen?

Många menar att människan just nu befinner sig i en tidsålder som kallas för antropocen. Det är en tidsålder som präglas av att människan kraftigt påverkar naturen. Det rör sig om allt från jordbruk till gruvdrift och utsläpp av fossila bränslen. Till antropocene hör också tanken om att många forskare börjat framföra idén om att … Read moreAntropocen – människans frigörelse från naturen?

Planerat åldrande

‘Planerat åldrande’, eller ‘planned obsolescence’ som är den engelska termen, är en princip inom ekonomi och industridesign. Den går ut på att produkter ska tillverkas med en viss hållbarhet. Syftet är att bibehålla ekonomisk tillväxt genom att uppmuntra konsumenterna att köpa nya produkter när de gamla inte längre håller. Planerat åldrande är i mångt och … Read morePlanerat åldrande

Filosofin om artificiell intelligens

Utvecklingen av artificiell intelligens är ett område som angränsar till några av de största gåtorna mänskligheten står inför. Frågor som gäckat oss i princip sedan tidernas begynnelse, vissa av dem kanske frågor som vi aldrig kommer att få några riktigt bra svar på. Du kommer förmodligen inte få några bra svar i det här inlägget … Read moreFilosofin om artificiell intelligens

5G-revolutionen

5G är nästa generation inom mobil kommunikation. Enligt många kommer användningen av 5G att revolutionera hur vi kommunicerar. I det här inlägget ska vi titta närmare på 5G och hur saker och ting kommer att förändras när tekniken nu börjar introduceras. Det nya 5G-nätverket kommer att förändra mycket, men det kommer såvitt jag vet inte … Read more5G-revolutionen

shesha