Vad är teknik?

Ordet “teknik” kommer från grekiskan och betyder “hantverk”, “skicklighet” eller “konst”. Olika tekniker har använts för att minska det psykiska och fysiska arbete vi människor behöver göra för att föda oss själva, hålla värmen och höja vår levnadsstandard. Men också för mer avancerade ändamål, som att resa ut i rymden eller bygga stora, världsomspännande nätverk för olika sorters kommunikation.

Definition av teknik

Teknik kan definieras på flera olika sätt, till exempel som en förlängning av människans biologiska, genom evolutionen erhållna funktioner. Den kan också anges vara ett sätt att försöka överbrygga de fysikaliska begränsningar som finns tids- och rumsmässigt.

Teknik har också delats upp i fyra olika funktioner. Bland dem räknas transport av människor och information, transformation av material, lagring av olika slag och kontroll eller reglering.

Man kan hitta många olika sorters teknik som används i vårt samhälle. Där finns bioteknik, kommunikationsteknik, rymdteknik med mera.

Teknologi

Teknologi är läran om teknik, och definieras som kunskap kring hur man använder system, hantverk, verktyg och teknik. Det är ett samlingsnamn för den tekniska kunskap vi har som människor. Bland forskare brukar teknologi omnämnas som teknikvetenskap eller ingenjörsvetenskap. En högskoleutbildad person med högre examen som arbetar med teknologi tituleras ingenjör, eller teknolog om hen inte har hunnit ta examen än.

Exempel på teknologi

Att använda enkla verktyg för att göra upp eld eller tälja en sked är exempel på enkel teknologi. Människans uppfinning hjulet har gjort det möjligt för oss att färdas längre och snabbare, och transportera mat, ved och annat som är svårt att bära med enbart armar och ben. Under senare tid har vi uppfunnit internet, tryckpressen och telefonen, alla tekniska innovationer inom kommunikation som har förändrat världen.

Teknologins nackdelar

Men samtidigt som den tekniska utvecklingen har förbättrat mångas levnadsstandard, så har den också haft ett pris. För att kunna framställa våra tekniska innovationer, som elbilar och smartphones, måste vi utvinna allt mer naturresurser. Metaller som koppar, aluminium och järn används för att framställa smartphones, vilket skapar enorma mängder avfall när metallerna utvinns. Avfallet hanteras ofta på ett felaktigt sätt, vilket ger negativa konsekvenser för miljön. För att använda våra tekniska innovationer krävs också ofta elektricitet, vilket till mer än 80 % framställs av icke-förnybara energikällor. Utsläppen detta orsakar är också negativt för miljö och klimat.

Teknologi, ingenjörskap och vetenskap

Det kan vara svårt att skilja mellan teknologi, ingenjörskap och vetenskap. När man arbetar inom en vetenskap gör man observationer och experiment, och får på så vis en utökad kunskap om världen och hur den fungerar. Ingenjörskap innebär att man framställer system eller verktyg, med teknik som är ett resultat av vetenskap. Teknologi är frukten av både ingenjörskap och vetenskap. Anatomiska studier av hur kroppen hos en hund fungerar när den skäller eller springer, kan användas för att skapa robotar som liknar hundar till exempel. Vidare studier kan sedan göras på dessa robotar, som därefter leder till fler tekniska innovationer.

På SvD:s hemsida kan du läsa om en ny teknologi som kallas Direct Air Capture, och som kan minska mängden koldioxid i atmosfären.

shesha