Teknikens historia

Hominider, som var föregångare till den moderna människan, började använda primitiva stenverktyg för flera miljoner år sedan. Dessa verktyg framställdes bara genom att en flisa slogs av från stenen, eller så kan man ha funnit stenar som redan hade fått en användbar egg genom att falla ner på en hård yta. För 75 000 år sedan började våra förfäder själva framställa verktyg med hjälp av så kallad “tryckflakning”, vilket innebar att de tryckte på en mjukare sten med ett skarpt verktyg. Detta resulterade i att tunna stenflagor föll av stenen, och verktygsmakaren fick på detta sätt en bra kontroll över hur det slutliga stenverktyget såg ut. Hen kunde lägga till mer detaljer och göra ett skarpare verktyg, och dessutom lägga till avsatser i verktyget som gjorde att det enklare kunde fästas vid ett skaft, till exempel för att framställa ett spjut.

Elden – en användbar uppfinning

En annan teknisk uppfinning som människan har haft stor nytta av är när hon lärde sig att göra upp eld. Genom att värma upp sin mat på elden kunde den tidiga människan äta en större mängd olika sorters föda. Tillsammans med andra uppfinningar, som nya bosättningsformer och förmågan att ta med sig eld till nya platser, kunde hon bosätta sig i områden med kallare klimat.

Människans tekniska uppfinningsförmåga ledde henne till att konstruera nya boningar av de material som fanns tillgängliga. Människor har använt allt från trä till mammutben och kodynga för att bygga hus som skyddar mot hetta och kyla, och gör det möjligt för oss att leva och klara oss bättre i olika miljöer.

Vidare innovationer

Nya innovationer kring eldens användning ledde till att människan uppfann masugnen och blåsbälgen, vilket kunde användas för att smälta och smida olika sorters metaller, som silver, guld, koppar och bly. Man upptäckte snart alla fördelar som fanns i att använda metaller i stället för sprödare material som ben, trä och sten. Längre fram började människan också kombinera metaller, vilket ledde till utvecklingen av metallegeringar som mässing, vilket är en blandning av zink och koppar.

Människan lär sig använda jordens krafter

Människan lärde sig också allt mer att använda jordens naturliga energier, som vindkraften. Genom att bygga båtar med segel som utnyttjade vindens energi, kunde man åka ut på havet och fiska, och ta sig till mer avlägset liggande öar och andra landmassor. På Dagens Nyheters hemsida kan du läsa mer genom att söka på “vindkraft”.

shesha